vrijdag, 25. februari 2011 - 17:45

Dronten leert van brand Staalwijk

Dronten

De Veiligheidsregio Flevoland heeft onlangs de brand in een matrassenopslag, op 8 november vorig jaar, aan de Staalwijk in Dronten geëvalueerd.

Het beeld dat het evaluatieteam ervan heeft, is dat alle onderdelen van de crisisorganisatie zeer vakkundig en gemotiveerd hebben geopereerd om het incident te beheersen.

Na elke multidisciplinaire inzet vanaf GRIP 1 vindt evaluatie plaats met de deelnemers in het crisisteam. De brand aan de Staalwijk werd na de melding om 8.23 uur, al vrij snel opgeschaald naar GRIP 3. GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijding Procedure. Bij GRIP 3 wordt een Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) ingesteld, dat onder directe aansturing van de burgemeester staat.

Doel van de evaluatie is om verbeterpunten te formuleren en deze te realiseren. Bevindingen variëren van het ontbreken van een fax op de plaats van het incident tot de al- of niet bereikbaarheid van teams. Aanbevelingen zijn o.m. het komen tot nadere werkafspraken, waardoor teams geen last ondervinden van de vergadertijd die nodig is om besluiten te kunnen nemen.

Na het waarschuwen van de bevolking in de directe omgeving via de zgn. WAS sirenepost kon er via de regionale rampenzender over het incident niet doelmatig worden gecommuniceerd. Geadviseerd wordt om met Omroep Flevoland goede afspraken te maken over het verschil tussen het gesproken woord op de crisiszender en de televisiebeelden.

Milieumetingen
Naast de rapportage van de veiligheidsregio Flevoland ‘Samen leren van GRIP 3 Dronten’, heeft het college van b & w kennis genomen van het milieurapport van de Milieu-ongevallen dienst (MOD), in opdracht van het RIVM.

Bij metingen tussen 13.30 en 19.30 uur waren er verhoogde concentraties PAK en dioxinen waargenomen in de grasmonsters. Uit de metingen is gebleken dat door de brand ook andere schadelijke stoffen als fijnstof, vluchtige organische componenten (VOC) en elementen zijn vrijgekomen. Maar in zodanige lage concentraties dat er geen risico’s voor mens en milieu opgetreden zijn.
Provincie:
Tag(s):