vrijdag, 27. mei 2011 - 10:17

Droogte in Nederland blijft om maatregelen vragen

Den Haag

Het Management Team Watertekorten (MTW) is voor het eerst sinds 2003 bij elkaar geweest om de situatie rond de aanhoudende droogte te bespreken. Nederland heeft te maken met een feitelijk watertekort en als gevolg van de aanhoudende droogte blijven maatregelen nodig.

Het MTW heeft op advies van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) besloten dat de eerder genomen maatregelen in stand blijven. Daarnaast is besloten tot enkele aanvullende maatregelen om de verzilting in Zuid-Holland tegen te gaan. Aan de vraag naar zoetwater in Zuid-Holland kan worden niet meer volledig worden voldaan.

Ook zijn extra maatregelen getroffen om waterbuffers te behouden en waar mogelijk te vergroten. In het hoofdwatersysteem is tot nu toe nog voldoende water beschikbaar om aan de watervraag te voldoen, dankzij een aantal bijzondere maatregelen zoals het leiden van zoetwater uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar Zuid-Holland.
Provincie:
Tag(s):