vrijdag, 27. mei 2011 - 10:47

Droogte leidt tot beregeningsverbod

Venlo

Waterschap Peel en Maasvallei heeft besloten dat vanaf woensdag 1 juni geen water uit beken en rivieren mag worden gebruikt om akkers en weilanden te beregenen. Het waterpeil van de meeste beken in Noord- en Midden-Limburg is door de droogte laag. Met het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen en voldoende voorraad behouden voor de warme en droge periode die nog wordt verwacht.

Het verbod geldt voor het onttrekken van water uit alle beken in Noord- en Midden-Limburg met uitzondering van de beken die in de regel altijd voldoende afvoer hebben. Dat zijn met name de Niers, de Swalm en de benedenstroomse gedeelten van de Heukelomsebeek, de Eckeltsebeek, de Neerbeek en de Oostrumsche beek. Het verbod geldt ook niet voor onttrekkingen met pompen waarvan de capaciteit gelijk aan of kleiner is dan 5 m³ per uur voor het vullen van een buffervoorziening. Deze uitzondering is met name gemaakt ten behoeve van de beregening van gevoelige teelten.

Het waterschap informeert de komende dagen alle circa 600 personen, die een vergunning hebben voor het onttrekken van oppervlaktewater, schriftelijk over het verbod. Handhavers van het waterschap controleren op naleving van het verbod. Ze zullen komende tijd veel aanwezig zijn in het gebied en eventueel controles uitvoeren vanuit de lucht. Het verbod geldt tot de waterafvoer van de beken weer duurzaam op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2010.
Provincie:
Tag(s):