dinsdag, 27. september 2011 - 11:44

Duitse klokkenluiders testen klokken Martinitoren

Groningen

Vandaag tussen 12.00 en 16.00 uur lijken de klokken van de Martinitoren in de war. Eerst luiden ze alle twaalf tegelijk, vervolgens luidt met tussenpozen elke klok afzonderlijk een aantal minuten.

Dat komt niet door overijverige klokkenluiders, het gaat om serieus onderzoek. De gemeente heeft een Duits ingenieursbureau in de arm genomen voor advies over de positionering en de ophanging van de luidklokken.

Met de oprichting van het Groninger klokkenluidersgilde werd in 1982 de oude traditie hersteld van het luiden van de klokken in de Martinitoren. Sindsdien klinkt op zondagen, officiële feestdagen en op Sint Maarten het gebeier weer over Stad en Ommeland.

Ophanging
Tot 1995 waren er vier van die luidklokken. Toen kreeg de Martinitoren er acht nieuwe bij, waarmee het totaal op twaalf kwam. Maar de ophanging van een van de grootste klokken vertoont geregeld speling en die moet dan worden verholpen. De gemeente wil nu weten of de huidige ophanging van de klokken - aan krukassen - optimaal is of beter kan. En ook of de toren zelf is opgewassen tegen al dat luiden. Momenteel is niets bekend over de invloed van trillingen op de toren en op de klokken onderling, en of de klokken ten opzichte van elkaar op de juiste plekken hangen.

Duits
Een onderzoek als dit vereist specialistische kennis die, voorzover bekend, in Nederland niet beschikbaar is. In Duitsland bestaat echter een lange traditie van klokken- en torenbouw en daar zijn ook de nodige meetmethodes ontwikkeld. Vandaar dat het bureau Kempen Krause Ingenieursgesellschafft uit Aken is benaderd. Dit bureau legt komende dinsdag alle geluid en trillingen vast en maakt vervolgens een rapport op met resultaten en adviezen.
Provincie:
Tag(s):