vrijdag, 18. november 2011 - 17:35

Duizenden voertuigen en personen gecontroleerd tijdens grenscontrole

Regio

In het Nederlands - Duitse grensgebied van Groningen tot aan Aken is in de nacht van donderdag op vrijdag een grote grenscontrole gehouden in het kader van de criminaliteitbestrijding en verkeersveiligheid in de grensstreek.

Aan deze controle werd aan Nederlandse kant deelgenomen door de politieregio’s Groningen, Drenthe, IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), de Koninklijke Marechaussee (KMAR), Douane en Belastingdienst. Aan Duitse kant werkten de Bundespolizei, de Zoll en de politiekorpsen van de bondslanden Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen mee.

Het zwaartepunt van deze controle lag op de bestrijding van de criminaliteit met betrekking tot verdovende middelen, wapens, vreemdelingenwetgeving en mensenhandel en het verhinderen van het illegaal inreizen. Verder werd er extra gecontroleerd op georganiseerde criminaliteit en autodiefstallen. Ander doel was het stimuleren van de verkeersveiligheid. Daarbij is onder andere gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, overtreding met betrekking tot rijbewijs-/kentekendocumenten en overige verkeersdelicten. Een derde doelstelling was bevordering en verbetering van de (internationale) samenwerking tussen de verschillende opsporingsdiensten.

Door zowel controles aan de grens op de grote verkeeraders als bij kleinere grensovergangen aan beide zijden van de grens werd een grote pakkans bereikt. De vooral zichtbare, maar tevens onopvallende controleacties, vonden voornamelijk plaats tussen 16.00 uur en 24.00 uur. Sommige controles gingen eerder van start of liepen langer door.

De coördinatie van de Korridorfahndung lag bij een coördinatieteam, bestaande uit medewerkers van de deelnemende opsporingsinstanties. Dit coördinatieteam was gehuisvest in het hoofdbureau van politie in Osnabruck (D). Zij coördineerden (waar nodig) de samenwerking en verzorgden de contacten tussen de verschillende opsporingsinstanties. De samenwerking tussen de deelnemende instanties was erg effectief. Parallel aan deze Oostgrenscontrole hield de Poolse politie op verschillende locaties controles langs de grens met Duitsland.

In totaal werden 5.238 voertuigen gecontroleerd en 6.760 personen. 23 bestuurders kregen een proces-verbaal en tijdelijk rijverbod voor rijden onder invloed van alcohol en drugs (Duitsland). Nog eens 15 bestuurders hebben meegewerkt aan een bloedproef. Het totaal aantal blaastesten op straat lag op 2.221. Er zijn 39 nog openstaande geldboetes geïnd, samen goed voor een bedrag van bijna 7.250 euro. 14 personen reden zonder geldig rijbewijs en 437 verkeersovertredingen werden bekeurd, variërend van het niet dragen van de gordel, voeren van onjuiste verlichting, niet handsfree bellen en overtreding van de snelheid. Er waren 65 strafbare feiten in het kader van de Opiumwet. De inbeslaggenomen verdovende middelen zijn:4 gram canabis, 3,7 kg marihuana, 1 gram hashish, 1,3 kg heroïne, 500 gram amphetamine, 5 joints. Onder de 31 inbeslaggenomen voorwerpen waren onder meer 3 busjes pepperspray, 4 busjes traangas, 3 messen en één knuppel. Er waren 13 strafbare feiten met betrekking tot de Vreemdelingenwetgeving.Vijf personen zijn aangehouden.
Provincie:
Tag(s):