donderdag, 12. mei 2011 - 22:27

Dwangsom voor Bed and Breakfast

Op het perceel Dorpsstraat 72 te Zuidlaarderveen is een aardappelschuur zonder vergunning is verbouwd tot gastenverblijf.

De schuur is onderdeel van een monumentaal pand. De woning en de voormalige schuur worden bovendien gebruikt voor een bed and breakfast. De omvang van de b&b overstijgt hetgeen het bestemmingsplan toestaat. Er is een vergunning aangevraagd voor de illegale verbouw en het strijdige gebruik.

Overtreder is niet genegen om het strijdige gebruik te staken hangende het legalisatietraject. Voorgesteld wordt om een last onder dwangsom op te leggen voor wat betreft de b&b die de toegestane omvang overstijgt. De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed heeft de gemeente geadviseerd om aangifte te doen bij justitie wegens het veranderen van een rijksmonument. De schuur is ingrijpend gewijzigd.
Provincie:
Tag(s):