vrijdag, 7. januari 2011 - 18:13

Een fietshelm voor alle Zeeuwse basisschoolleerlingen (groep 1-4)

Op maandag 10 januari geeft Commissaris van de Koningin Karla Peijs het startschot voor het fietshelmenproject 2011, een vervolg op het bekende initiatief van de Provincie Zeeland en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland.

Alle basisschoolleerlingen van de groepen 1 tot en met 4 van de gemeenten Terneuzen, Noord-Beveland en Vlissingen ontvingen vorig jaar al de veilige, gratis fietshelm in het kader van het Zeeuws jaar van de fiets. Dit jaar volgen de leerlingen van de Zeeuwse basisscholen in de overige gemeenten (groep 1 tot en met 4).

De fietshelmencampagne is een heel belangrijk project, omdat uit onderzoek blijkt dat een fietshelm het risico op hoofdletsel met 85 % vermindert. De Provincie Zeeland is er trots dat de fietshelmencampagne is uitgegroeid tot een volwaardig project. In eerste instantie was het de bedoeling om het fietshelmenproject over vijf jaar te verspreiden. Echter de vraag van ouders, onderwijs, politie en gemeenten om op korte termijn mee te kunnen doen met het project was zo groot, dat is besloten om het project al in 2011 uit te voeren op alle Zeeuwse basisscholen.

Met vereende krachten is dit waarheid geworden: Zowel het college van Gedeputeerde Staten, als ZLM-verzekeringen hebben een behoorlijk bedrag beschikbaar gesteld. Daarnaast stelt Center Parcs Port Zélande zwemkaartjes beschikbaar voor de kinderen die de fietshelm na een aantal weken nog steeds dragen. Ook houden zij een fotowedstrijd: de leerling die de leukste foto maakt met de Zeeuwse fietshelm wint een weekendverblijf op Port Zélande. Vogel verhuizingen uit Middelburg stelt gedurende de periode van uitgifte gratis opslagruimte beschikbaar voor de fietshelmen.

Het project 'Coole kop, helm op!' is een uniek project dat in Zeeland is ontwikkeld door de Provincie Zeeland en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland. De leerlingen ontvangen op school een lespakket en een knutselplaat, waar ze in de les mee aan de slag gaan. De ouders krijgen een informatiefolder. Zowel de leerlingen als de ouders raken hierdoor vertrouwd met de fietshelm.

De leerlingen krijgen de fietshelm niet zomaar. Vooraf is er voor de leerlingen een kindertheater waarin het nut en de noodzaak van de helm op speelse wijze wordt uitgelegd. Op 10 januari ontvangen de kinderen van basisschool de Eevliet in Poortvliet de eerste fietshelmen van 2011. Nadat de kinderen in Poortvliet de helm hebben gekregen, volgen alle andere basisschoolleerlingen
van de groepen 1 tot en met 4 in Zeeland. Eind 2011 moeten alle groepen in het bezit zijn van een fietshelm.

Uiteraard zijn alle partijen erg benieuwd wat op lange termijn de resultaten zijn van dit project. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) gaat samen met Stichting Consument en Veiligheid vijf jaar lang de resultaten van het project onderzoeken. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De Provincie Zeeland is uiteraard erg trots op dit unieke project en dat mag heel Nederland weten. . Daarom worden op 10 januari bij basisschool de Eevliet in Poortvliet 1000 ballonnen opgelaten met de boodschap: 'Coole kop, helm op!' Aan de ballonnen is een kaartje bevestigd dat de vinder terug kan sturen. Onder de inzenders worden 10 fietshelmen verloot.

Commissaris van de Koningin Karla Peijs geeft het startsein voor het oplaten van de ballonnen. Ook is zij aanwezig bij het kindertheater. Karla Peijs is portefeuillehouder verkeersveiligheid van de Provincie Zeeland en tevens voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland.
Provincie:
Tag(s):