donderdag, 6. oktober 2011 - 15:32

Een jaar gevangenisstraf voor Damschreeuwer

Amsterdam

De rechtbank Amsterdam heeft de ‘Damschreeuwer’ een gevangenisstraf opgelegd van een jaar waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Daarnaast mag hij vijf jaar lang niet aanwezig zijn bij de Dodenherdenking op de Dam. De rechtbank vindt die maatregel nodig omdat verdachte achteraf geen inzicht toont in datgene wat hij heeft veroorzaakt. Ook moet hij schadevergoeding betalen aan de personen die letsel hebben opgelopen.

De rechtbank acht bewezen dat verdachte door zijn roekeloos gedrag zich tijdens de nationale dodenherdenking schuldig heeft gemaakt aan het veroorzaken van lichamelijk letsel. Bovendien heeft hij de aldaar aanwezige mensen – waaronder leden van het Koninklijk Huis- diep gekwetst door hun moment van stilte en gedenking te verstoren. De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij op 4 mei 2010 zo’n plechtige gebeurtenis als de dodenherdenking - mede bezien in het licht van de aanslag op de koningin in 2009, waardoor bij mensen al een onveilig gevoel heerste - heeft verstoord met alle gevolgen van dien.

Het handelen van verdachte kan hem ook volledig worden toegerekend nu niets bekend is over een eventuele persoonlijkheidsstoornis of een psychiatrische afwijking.

Niet in het voordeel van verdachte telt dat hij er voor gekozen heeft zich niet te verantwoorden ten overstaan van de rechtbank, maar wel in tweetal informatieve televisieprogramma’s op de dag van de zitting.
Provincie:
Tag(s):