woensdag, 14. december 2011 - 10:15

Eén loket met één telefoonnummer voor geweld in huiselijke kring

De Steunpunten Huiselijk Geweld en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling gaan één loket vormen met één landelijk telefoonnummer.

Met één loket wordt het eenvoudiger voor slachtoffers, omstanders en professionals om hulp te vragen, een signaal te melden of te vragen om advies. Elk signaal dat verkeerd of te laat binnenkomt is er één te veel. De kans daarop wordt met deze nauwe samenwerking verder verkleind. Dat schrijft staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer in de brief ‘Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties’.

In deze brief beschrijft de staatssecretaris de kabinetsvisie op alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties: partnergeweld, kindermishandeling, oudermishandeling, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking.

Het kabinet pakt geweld tegen deze verschillende groepen kwetsbare mensen aan met één benadering: voorkomen, signaleren, stoppen (inclusief opvang) en schade beperken. Het kabinet zet zoveel mogelijk in op een algemene aanpak voor alle kwetsbaren, waar nodig aangevuld met specifieke acties voor specifieke groepen. De rol van burgers, professionals en gemeenten wordt versterkt.

Positie slachtoffers versterkt

Slachtoffers van geweld in huiselijke kring hebben steun nodig omdat de afhankelijkheid die zij voelen ten opzichte van de geweldspleger zo diep geworteld is dat zij zich daar moeilijk aan kunnen onttrekken. De eigen kracht van slachtoffers van geweld in huiselijke kring wordt daarom versterkt door in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hun positie vast te leggen. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten wil de Wmo hierop aanpassen. Gemeenten moeten straks aan slachtoffers een passend arrangement bieden van hulp, ondersteuning en bescherming, afhankelijk van de vraag en de behoefte van het slachtoffer.

Alle opvang via gemeenten

Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor alle groepen kwetsbare burgers die te maken kunnen krijgen met geweld in huiselijke kring, ongeacht de geweldsproblematiek. De huidige centrale pilots voor mannenopvang en slachtoffers van eergerelateerd geweld worden voortgezet tot en met 2014. Vanaf 2015 moeten gemeenten de opvang van deze groepen regelen en ook de opvang van mogelijke andere nieuwe groepen inpassen. De staatssecretaris heeft de VNG en de Federatie Opvang hiervoor een voorstel gevraagd.

Meer geld

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten trekt voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties de komende jaren meer geld uit. Het budget loopt op van 22 miljoen euro in 2012 tot meer dan 34 miljoen euro in 2014.
Provincie:
Tag(s):