zondag, 15. mei 2011 - 10:32

Een miljoen euro voor Zeeland

Middelburg

Zeeland krijgt een miljoen euro van Europa voor toeristisch toegankelijk maken van Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog

Provincie Zeeland werkt samen met partners van het Europese samenwerkingsverband "Interreg IV-A Twee Zeeën Programma" aan het verbeteren en toeristisch toegankelijk maken van het materieel en immaterieel erfgoed van de Tweede Wereldoorlog.

Europa vindt dit project dusdanig belangrijk dat zij hiervoor 2 miljoen euro ter beschikking stelt, waarvan 1 miljoen euro voor Zeeland.

In Zeeland werken de gemeente Middelburg en het Vlissingse MuZEEum ook mee aan het project.

Het project 'Erfgoed van de Tweede Wereldoorlog' omvat drie onderdelen:
In eerste instantie wordt historische informatie uit de Tweede Wereldoorlog verzameld, samengesteld en gepresenteerd. Ooggetuigen uit Nederland, België, Frankrijk en Engeland worden bevraagd en herinneringen en persoonlijke verhalen worden gedocumenteerd.

Die verhalen worden aan gebouwen en sites uit de Tweede Wereldoorlog verbonden zodat hun betekenis duidelijk wordt en de verhalen worden gepubliceerd.

Tegelijkertijd worden de fysieke en educatieve toegankelijkheid van belangrijke erfgoedsites tijdens de Tweede Wereldoorlog verbeterd. In Zeeland worden de geallieerde landingssite in Vlissingen en een bunkercomplex in Park Toorenvliedt in Middelburg aangepakt.

In België wordt het Raversijde Atlantikwall Museum gemoderniseerd en in Frankrijk wordt het Fort des Dunes in Leffrinckoucke opgeknapt. In Essex en Suffolk in Engeland worden de verdedigingssites van de geallieerden voor het grote publiek toegankelijk gemaakt.

Tot slot worden er wandel- en fietsroutes aangelegd tussen de verschillende erfgoedsites van de Tweede Wereldoorlog. Op al deze routes is het mogelijk om het erfgoed zelf te ontdekken doordat er GPS routes worden ontwikkeld die informatie geven over het erfgoed.

De projectactiviteiten voor het project 'Erfgoed van de Tweede Wereldoorlog lopen vanaf 1 juli 2011 en eindigen op 30 juni 2014
Provincie:
Tag(s):