dinsdag, 1. maart 2011 - 9:55

Een op de zes inwoners voelt zich onveilig in eigen buurt

Amsterdam

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder dat naar eigen zeggen te
maken heeft met veel voorkomende criminaliteit, waaronder vandalisme en
gewelds- en vermogensdelicten, is vorig jaar licht gedaald tot iets boven de 25 procent. Dit aandeel komt vrijwel overeen met 2008.

Verder voelde ruim een kwart van de ondervraagden zich wel eens onveilig. Dat aandeel blijft de laatste jaren stabiel. Dat blijkt uit de jaarlijkse Integrale Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2009 was bijna 27 procent van de Nederlandse bevolking slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit. Vorig jaar daalde dat dit aandeel licht tot iets meer dan 25 procent. Deze lichte daling deed zich vooral bij het percentage slachtoffers van vandalisme. Ten opzichte van 2008 is het aandeel inwoners dat slachtoffer werd van criminaliteit nauwelijks gedaald. In dat jaar werd 26 procent slachtoffer van één of meer delicten

Eind 2010 voelde 26 procent van de inwoners zich wel eens onveilig. Dit is
nagenoeg gelijk aan beide voorgaande jaren. Het aandeel inwoners dat zich vaak onveilig voelt veranderde de afgelopen jaren nauwelijks en schommelt meestal rond de 2 procent. Zo geeft circa een op de drie inwoners van de politieregio”s Amsterdam–Amstelland, Haaglanden, Rotterdam–Rijnmond en Limburg–Zuid eind 2010 aan dat ze zich wel eens onveilig voelen. In dezelfde regio’s ervaren ook meer inwoners een gevoel van onveiligheid in de eigen woonbuurt. Dit komt ook overeen met het ondervonden slachtofferschap van criminaliteit, dat in de meer stedelijke politieregio’s doorgaans ook duidelijk hoger ligt dan gemiddeld
Provincie:
Tag(s):