maandag, 28. februari 2011 - 14:34 Update: 08-07-2014 0:31

Eerst toestemming vragen per SMS voor rapen kievitseieren

Leeuwarden

De rechtbank Leeuwarden heeft maandag besloten dat de ontheffing voor het rapen van kievitseieren ook in 2011 in stand blijft. ‘Wel moet men voordat men een kievitsei raapt eerst per SMS om toestemming vragen’, meldt de rechtbank maandag.

5.939 eieren
De provincie Friesland heeft de ontheffing verleend aan de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW). Leden van de BFVW mogen nu van 1 maart tot en met 31 maart kievitseieren rapen. De Provincie heeft berekend dat als in die periode 5.939 eieren worden geraapt, er in Friesland voldoende kieviten overblijven.

Beroep ingesteld door Faunabescherming
De Faunabescherming had beroep ingesteld tegen de ontheffing. Volgens de Faunabescherming is het aantal kieviten in Friesland ook het afgelopen jaar weer zo achteruitgegaan dat er geen eieren mogen worden geraapt. De rechtbank vindt echter dat de berekeningen van de Provincie kloppen.

Toestemming vragen per SMS
Het registratiesysteem dat de Provincie Friesland heeft bedacht, kan volgens de rechtbank door de beugel. Dit systeem houdt in dat elke geregistreerde eierzoeker bij het vinden van eieren eerst per sms toestemming moet vragen of hij mag rapen.

De geraapte eieren worden geregistreerd. Als het maximum toegestane aantal eieren is geraapt, wordt een sms verstuurd dat rapen niet meer mag.

De rechtbank heeft het beroep van de Faunabescherming ongegrond verklaard.
Categorie:
Tag(s):