woensdag, 30. maart 2011 - 16:53

Eerste door mariniers beveiligde schip veilig in Dubai

Het kraanschip Hermod is woensdag, na een beveiligde reis met 30 mariniers, veilig aangekomen in Dubai. Dit heeft het ministerie van Defensie woensdag bekendgemaakt.

Dit eerste transport met een militair beveiligingsteam, het zogenoemde Vessel Protection Detachment (VPD), vond plaats ter bescherming tegen piraterij. Tijdens de reis is het schip niet aangevallen.

Het konvooi werd door het VPD begeleid vanwege de grote waarde van het schip en de lage snelheid. Twee sleepboten zijn nodig om het kraanschip, varend onder Panamese vlag, voort te stuwen.

Het transport kwam in aanmerking voor bescherming door de internationale vlootverbanden rond de Hoorn van Afrika, omdat de benodigde capaciteit bij de deelnemers ontbrak door de lopende NAVO-operatie Ocean Shield. Zodoende besloot Nederland het beveiligingsteam aan boord te plaatsen.

Een tweede beveiligd transport, een hefschip voor het installeren van windturbines op zee, varend onder Nederlandse vlag, vertrekt naar verwachting begin april vanuit China naar Nederland.

Zelfstandige militaire teams
Half maart besloot het kabinet om voor het eerst zelfstandige militaire beveiligingsteams - VPD’s - te plaatsen aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen. De VPD's moeten de schepen beschermen tegen piraterij. De rederijen dienden de aanvragen in bij het Kustwachtcentrum in Nederland.

In overleg met de ministeries van Infrastructuur & Milieu en van Buitenlandse Zaken is geconstateerd dat de aanvragen vallen binnen het draaiboek ‘Bijstandsaanvragen bij piraterij en gewapende overvallen op zee’ uit 2008. Dit biedt ruimte om in uitzonderlijke gevallen zelfstandige militaire teams aan boord van schepen te plaatsen.
Provincie:
Tag(s):