vrijdag, 8. juli 2011 - 16:33

Eerste en Tweede Kamer wordt eenderde kleiner

Den Haag

De omvang van de Eerste en Tweede Kamer wordt beperkt. De Eerste Kamer wordt naar 50 leden teruggebracht en de Tweede Kamer naar 100 leden. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdagmiddag.

Dit is de strekking van het voorstel om de Grondwet op dit punt te wijzigen van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd.

Kleinere overheid
Het wetsvoorstel is onderdeel van de maatregelen die het kabinet neemt om te komen tot een kleinere en efficiënte overheid. Een kleinere overheid met minder ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers leidt tot een financiële besparing en minder bestuurlijke drukte.

'Geen partijen weg'
Tegelijk kunnen ook met een kleiner parlement de verschillende maatschappelijke opvattingen naar voren blijven komen. Een doorrekening van de uitslagen van de afgelopen vier Tweede Kamerverkiezingen op basis van 100 zetels laat zien dat geen enkele partij uit de Tweede Kamer zou verdwijnen.
Provincie:
Tag(s):