dinsdag, 6. december 2011 - 14:54

Eerste Kamer stemt in met AOW vanaf verjaardag

Den Haag

De AOW gaat vanaf 1 april 2012 niet meer in op de eerste dag van de maand waarin iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar op de dag zelf dat iemand die leeftijd bereikt.

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel hierover van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De maatregel is afgesproken in het regeerakkoord en levert een bijdrage aan de kabinetsdoelstelling om de overheidsfinanciën weer gezond te maken.

In de huidige situatie krijgt iemand recht op AOW bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Het ouderdomspensioen zelf wordt daarentegen al betaald op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt; dat is doorgaans eerder. Deze bepaling dateert van de totstandkoming van de wet in 1957 en had alleen administratieve redenen. De maatregel levert circa 60 miljoen euro per jaar op.
Provincie:
Tag(s):