maandag, 7. maart 2011 - 21:43

Eerste kievitsei 2011 gevonden in Maasland(je)

Maasland

Gisteren, zondag 6 maart, is op een weiland in Maasland in de provincie Zuid-Holland het eerste kievitsei van 2011 gevonden.

Sjaak Rasens uit Maasland vond omstreeks 16.00 uur het gespikkelde eitje op een graslandperceel in de Commandeurspolder. De vondst werd gemeld op maandag 7 maart om 07.30 uur. Controleurs van Landschapsbeheer Nederland en SBNL hebben het eitje vandaag gecontroleerd en vastgesteld dat het een vers ei is.

Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2011 begonnen. Vrijwilligers van Landschapsbeheer Nederland, de Bond van Friese Vogelwachten en de sectie weidevogelbeheer Vanellus vanellus van Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met agrariërs nesten van weidevogels te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.
Provincie:
Tag(s):