woensdag, 15. juni 2011 - 23:40

Eerste militairen politietrainingsmissie geland

Den Haag

De eerste militairen van de politietrainingsmissie in Afghanistan zijn vandaag aangekomen in Kunduz.

De voornamelijk landmachtmilitairen en marechaussees werden welkom geheten door de commandant van de kwartiermakers, die al enkele maanden op de basis verblijven.

De overige militairen van de zogeheten politietrainingsgroep arriveren de komende weken in de Noord-Afghaanse provincie.

Vanwege de hoge temperaturen, circa 40 graden in de schaduw tot 60 in de zon, gaan de nieuwkomers eerst acclimatiseren. Vervolgens bereiden ze zich voor op de komende missie en nemen ze de taken van de kwartiermakers over, waaronder de contacten met de Duitse gastheren van de legerbasis.

Faciliteiten basis
Luitenant-kolonel Tjeerd Blankestijn informeerde hen, als commandant van de kwartiermakers, dan ook over de stand van zaken van de opbouw van het kamp. De legering en de werklocaties zijn volgens hem nagenoeg klaar.

Op ICT-gebied moet er nog het nodige gedaan worden om alles gereed te krijgen, maar er kan al gewerkt worden. De operationele systemen functioneren, maar doordat de servercontainer nog niet is aangekomen, kunnen nog niet alle functionarissen op hun eigen computer met die systemen werken. Op het gebied van ontspanning en contact met het thuisfront is er ook nog het een en ander niet geregeld, zoals Nederlandse televisie, kranten en internet.
Provincie:
Tag(s):