donderdag, 21. april 2011 - 11:37

Eerste succes in aanpak criminele veelplegers uit EU-landen

Amsterdam

Het aantal winkeldiefstallen en straatroven in het centrum van Amsterdam dat wordt gepleegd door een selecte groep EU-onderdanen is verleden jaar gedaald tot 127 gevallen. In 2009 waren dat er nog 231; een daling van bijna 50%.

Dat blijkt uit de evaluatie van de pilot “Aanpak criminele EU-onderdanen Amsterdam”.

De pilot is in 2010 in het centrum van Amsterdam gehouden en richtte zich op een groep criminele veelplegers uit EU-landen. De groep is verantwoordelijk voor veel misdrijven in de binnenstad en bestaat uit 32 personen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze zijn ernstig verslaafd en hebben weinig tot geen toekomstperspectief in Nederland. De helft komt uit Oost-Europa; het merendeel daarvan uit Polen. De 32 veelplegers werden door de IND, GGD, Reclassering en (vreemdelingen)politie gevolgd en aangepakt onder regie van het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam. De aanpak krijgt een structureel vervolg en wordt ondergebracht in het nieuwe Amsterdamse veiligheidshuis.
Provincie:
Tag(s):