woensdag, 18. mei 2011 - 20:23

Eerste vouchers voor Delfzijl Noord uitgereikt

Delfzijl

Delfzijl Noord is straks zes zitbanken, twee vissteigers en een straatvoetbalveld (panna-boarding) rijker.

Afgelopen zaterdag reikte wethouder Thea van der Veen de eerste drie vouchers uit voor bewonersinitiatieven in Delfzijl Noord. De drie initiatiefnemers ontvingen ieder 5000 euro tijdens een inloopmarkt in de brede school in Delfzijl Noord. Naast de uitreiking van de vouchers konden jong en oud meedoen aan verschillende activiteiten, genieten van eten en drinken en ter plekke nieuwe ideeën aandragen voor de wijk.

Een speciale regiegroep die bestaat uit drie inwoners van Delfzijl Noord, twee ambtenaren waaronder de gebiedsregisseur, adviseert het college van burgemeester en wethouders over nieuwe initiatieven. …én van de belangrijkste eisen waaraan een initiatief moet voldoen, is dat het bijdraagt aan de leefbaarheid in de wijk of buurt. Het college neemt de beslissing om een voucher toe te kennen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vorig jaar eenmalig extra geld beschikbaar gesteld voor de bewoners uit Delfzijl Noord. Er is 90.000 euro beschikbaar voor de wijk.
Provincie:
Tag(s):