dinsdag, 19. juli 2011 - 14:38

Eerste waterketen-award naar Wiebe Pitlo

Wiebe Pitlo ontvangt als eerste de naar hem vernoemde award voor zijn bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van de waterketen. Dit gebeurde tijdens zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Aquario watermanagement BV De Wiebe Pitlo-award is uitgereikt door dijkgraaf Paul van Erkelens namens Wetterskip Fryslân, en directievoorzitter Rik van Terwisga, namens Vitens.

De award bestaat uit een geldbedrag van 1000 euro en wordt uitgereikt aan mensen die een bijzondere bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de waterketen.

Wiebe Pitlo heeft als oud-burgemeester van gemeente Gaasterlân-Sleat aan de basis gestaan van de samenwerking in de waterketen, inclusief een financieel waterspoor. In het verlengde hiervan werd in 2001 Aquario watermanagement BV opgericht door Wetterskip Fryslân en Vitens om samen met gemeenten een nutsbedrijf voor het rioleringsbeheer in Friesland te ontwikkelen.

Aquario is een goed voorbeeld van de gewenste ontwikkeling in de waterketen, zoals afgesproken in het Landelijk Bestuursakkoord Waterketen 2011. Door intensieve regionale samenwerking van gemeenten en waterschappen worden afgesproken doelstellingen voor doelmatigheid en kwaliteit gehaald. Aquario ziet zichzelf als een tussenstap naar een uitvoeringsbedrijf in de afvalwaterketen.
Provincie:
Tag(s):