woensdag, 30. maart 2011 - 17:53

Effect plattelandsbeleid beter meetbaar

De inspanningen van het Friese plattelandsbeleid gaat de Provinsje Fryslân meetbaarder en tastbaarder maken. Ook gaat de provincie samen met de ‘Fryske mienskip’ het begrip leefbaarheid duidelijker uitwerken. Dit zijn enkele aanbevelingen uit het onderzoek naar de sociaal economische vitaliteit van het Friese platteland. De Noordelijke Rekenkamer deed hiernaar onderzoek.

De provincie stimuleert al bijna 30 jaar de ontwikkeling fan het Friese platteland. Daarbij wordt sterk rekening gehouden met de regionale kansen en wensen. Gedeputeerde Hans Konst: “Dit rapport is nuansearre skreaun. De konklúzjes binne lykwols swart-wyt. Mei de oanbefellings kinne we út de fuotten”.

De provincie heeft uitgebreid meegewerkt aan het onderzoek. De aanbevelingen in het rapport worden door de provincie grotendeels overgenomen. Leefbaarheid is volgens de provincie een begrip dat vooral door het gebied zelf moet worden ingevuld. Bijvoorbeeld het verruimen van de openingstijden van het dorpshuis kan een verbetering van de leefbaarheid inhouden. In een ander dorp is het hebben van een dorpshuis een voorwaarde om tot leefbaarheid te komen. Evengoed wil de provincie al langer dat de inspanningen van het beleid meetbaarder en tastbaarder worden. Het rapport van de Rekenkamer is daarom een positieve stimulans om daar meer werk van te maken. Vandaag is het rapport door Rekenkamer openbaar gemaakt.
Provincie:
Tag(s):