woensdag, 14. september 2011 - 9:54 Update: 08-07-2014 0:56

Eigenbelang kan ontwikkeling Schiphol in de weg staan

De organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland moeten de handen ineen slaan. Wanneer ze alleen hun eigen doelen nastreven zal Schiphol als luchtvaartnetwerk internationaal snel terrein verliezen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek en proefschrift Schiphol is groter dan Nederland van Paul Riemens naar de ontwikkeling van de luchtvaart in ons land sinds 1950.

Daarin toont hij aan dat om op Europese en mondiale schaal een rol van betekenis te kunnen blijven spelen de Nederlandse luchtvaartsector een geheel nieuwe vorm van publiek-private samenwerking moet ontwikkelen.

Paul Riemens is voorzitter van het bestuur en CEO van het zelfstandig bestuursorgaan Luchtverkeersleiding Nederland. Hij promoveert 21 september aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Passie, creativiteit en grenzeloos doorzettingsvermogen
In de jaren 1950—1990 groeiden de KLM en de luchthaven Schiphol opmerkelijk harder dan de andere luchtvaartmaatschappijen en hun thuishavens. In die periode ontwikkelde de Nederlandse luchtvaart haar internationaal sterke positie. Uit het onderzoek van Riemens blijkt dat dit het werk was van een heel klein netwerk van mensen van overheid en bedrijfsleven.

Door hun krachten te bundelen werd hun samenwerking buitengewoon vruchtbaar. Zij werkten met ondernemerschap, passie, creativiteit, een grenzeloos doorzettingsvermogen en groot onderling vertrouwen aan één gezamenlijk doel. Zo heeft de KLM haar wereldwijde netwerk kunnen ontwikkelen met Schiphol als knooppunt en kon de Nederlandse luchtvaartsector haar sterke positie verwerven.

Leefbaarheid, ruimtebeslag en geluidhinder
In de jaren 2000—2007 stagneerden de groei en de productiviteit. Riemens laat in zijn onderzoek zien hoe na 1990 andere partijen in beeld kwamen.
Zij hadden eigen doelen, onder andere op het gebied van leefbaarheid, ruimtebeslag en geluidhinder.

Deze doelen liepen niet parallel aan het doel van economische groei. Hierdoor en door nieuwe vormen van samenwerking tussen luchtvaartmaatschappijen, maar ook door privatisering van overheidsdiensten concentreerden partijen zich steeds meer op eigen doelen in plaats van op één gemeenschappelijk doel. Het onderlinge vertrouwen verdween en daarmee ook de werkelijke samenwerking met de stagnatie uit het nabije verleden als gevolg.
Categorie:
Tag(s):