maandag, 31. januari 2011 - 17:45

Eigendom grafsteen blijft bij oorspronkelijke eigenaar

Den Haag

Wie als nabestaande een grafsteen laat plaatsen, blijft eigenaar van die grafsteen. ‘De grafsteen wordt pas eigendom van de houder van de begraafplaats op het moment dat het graf geruimd mag worden’, meldt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maandag.

Tot die tijd is de zogenaamde “natrekking” opgeschort. Gevolg is dat degene die de steen heeft laten plaatsen, voor het verstrijken van het grafrecht de steen mag laten weghalen en eventueel voor hergebruik verhandelen.

Dit was al geregeld voor alle grafstenen die vanaf 1 januari 2010 zijn geplaatst, maar door een wijziging van de Wet op de lijkbezorging, waartoe minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten, geldt dit vanaf 1 maart 2011 voor alle grafstenen, dus ook de voor 1 januari 2010 geplaatste stenen.

De reden voor deze wetswijziging is dat het opschorten van het eigendom in de wet ten onrechte alleen voor nieuwe graven was geregeld. Donner heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Landelijk Overleg Begraafplaatsen gevraagd bekendheid te willen geven aan deze wetswijziging.
Provincie:
Tag(s):