vrijdag, 16. december 2011 - 17:50

Eindbod minister Schippers aan huisartsen

Den Haag

Minister Edith Schippers (VWS) heeft de huisartsen een eindbod gedaan over het terughalen van overschrijdingen in de huisartsenzorg. 'De korting op de huisartsenzorg wordt met nog eens 14 miljoen euro verlaagd', meldt het ministerie van VWS vrijdag.

Schippers is met de huisartsen overeengekomen om via een gezamenlijke inspanning tot heldere en meetbare afspraken te komen, opdat in de toekomst kortingen kunnen worden vermeden. De minister heeft de Tweede Kamer vandaag in een brief over haar eindbod geïnformeerd.

Twee weken geleden heeft Schippers de huisartsen al een handreiking gedaan. Zij gaf toen aan dat de tarieven van de huisartsen eerst zullen worden aangepast aan de inflatie, voordat de tariefmaatregelen worden genomen. Hierop werd het overleg tussen Schippers en de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) hervat.

Het eindbod betekent dat de korting op de huisartsenzorg wordt verlaagd van de aanvankelijke 132 miljoen naar nu 74 miljoen; dit is inclusief de inflatiecorrectie en ten opzichte van 2011. Deze korting heeft betrekking op de overschrijdingen in de huisartsenzorg over 2009 en 2010.

Duidelijk is dat de huisartsenzorg over 2011 wederom aankoerst op een forse overschrijding. Met het oog op de toekomst is Schippers met de huisartsen overeengekomen om met haar tot heldere en harde afspraken te komen.

Onderdeel daarvan is hoe er snel tot een betere afstemming tussen huisartsenposten en spoedeisende hulp (SEH) gekomen kan worden. Wanneer er veel minder patiënten meteen naar de dure SEH gaan, maar eerst naar de goedkopere huisartsenpost, kan dat tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden. Andere — bestaande en nieuwe — initiatieven die tot een besparing kunnen leiden, worden in deze overleggen ook meegenomen.

In de ogen van Schippers zijn huisartsen de spil waar het in de zorg omdraait. In het kader van haar plannen om meer zorg in de buurt te krijgen, stelt de minister dat ‘budget zorg moet volgen’. Wanneer er zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn gaat, moet dat ook voor de financiering gelden. VWS gaat dit zorgvuldig monitoren.

De minister heeft de NZa onlangs een open advies-aanvraag gedaan over de vraag hoe meer zorg in de buurt het best kan worden gefinancierd. Daarbij is de NZa ook gevraagd te kijken naar een juiste mix tussen abonnementstarief en een bedrag per consult.

In de brief aan de Tweede Kamer benadrukt Schippers haar standpunt dat zij de persoonlijke relatie tussen huisarts en patiënt zeer belangrijk vindt. Zij is dan ook niet van plan om de inschrijving op naam bij de huisarts af te schaffen.

In verband met de algehele financiële situatie ziet het kabinet zich genoodzaakt om overschrijdingen terug te halen in de sectoren waar ze plaatsvinden. Voor deze benadering, die niet alleen op de huisartsenzorg wordt toegepast, is gekozen om de rekening van de stijgende zorgkosten niet eenzijdig bij de patiënt en premiebetaler te leggen.
Provincie:
Tag(s):