dinsdag, 18. januari 2011 - 9:06

'Einde hoogwater grote rivieren in zicht'

Nijmegen

Het waterpeil op de grote rivieren gaat na vandaag zakken. Naar verwachting is eind van deze week op zowel de Maas als op de Rijn de hoogwatergolf het gebied van Waterschap Rivierenland voorbij gestroomd. Overlast als gevolg van kwelwater kan in die periode aanhouden.

In de loop van deze week zal het waterschap dan ook de coupures die zijn gesloten vanwege het hoogwater, weer kunnen openen. Te beginnen bij de flexibele waterkering op de Waalkade te Nijmegen, die dinsdagochtend 18 januari wordt weggehaald. De overige coupures die nu dicht zijn volgen in de rest van de week.

Het waterschap blijft nog de gehele week de dijken inspecteren.
Provincie:
Tag(s):