donderdag, 11. augustus 2011 - 11:44

Emmeloord krijgt evenemententerrein

Emmeloord

Wanneer de raad in september akkoord gaat, is de kans groot dat Emmeloord een mooi evenemententerrein krijgt voor grotere evenementen. Dit heeft de gemeente Emmeloord bekendgemaakt.

Op de hoek van Marknesserweg - Kamperweg ligt een terrein van bijna 45.000 m2 dat bij uitstek geschikt lijkt voor evenementen met regionale aantrekkingskracht. Het college staat positief tegenover het voorstel tot aankoop van dit terrein.

Levendige stad
Het college ziet in Emmeloord een levendige stad met voldoende aantrekkingskracht voor meer en grotere evenementen. De bestaande locatie op De Deel is vanwege de uitbreiding van het centrum vanaf medio 2012 niet beschikbaar voor het houden van evenementen.

Daarom kijkt de gemeente naar een locatie die geschikt is de functie tijdelijk over te nemen. Na herinrichting van De Deel kunnen de bestaande evenementen weer gewoon op De Deel plaatsvinden. Daarnaast kan deze nieuwe locatie dienen als tijdelijke opslag van materialen voor de herinrichting van De Deel en voor het organiseren van meer en grotere evenementen dan die op De Deel kunnen plaatsvinden.

Gunstige ligging
Het terrein heeft een gunstige ligging nabij de A6. Het is een omvangrijk terrein dat voldoende mogelijkheden biedt voor grotere evenementen. Bovendien kan het terrein naar eigen inzicht ontwikkeld worden en betekent het voor veel inwoners van Emmeloord minder verkeershinder.

Grotere organisatoren in de gemeente staan positief tegenover het voorstel. Zij zien de voordelen van een terrein dat goed bereikbaar is en waar omwonenden relatief weinig (geluid)overlast ervaren.

Planning
Als de raad akkoord gaat dan kan in 2012 begonnen worden met ontginning van het gebied, de aanleg van parkeerplaatsen, groenvoorziening en de inrichting van het terrein.

Bij de ontwikkeling worden omwonenden en eventuele toekomstige gebruikers nauw betrokken. Over de kosten van deze ontwikkeling en het tempo waarin het terrein vorm zou kunnen krijgen worden dan nadere voorstellen ontwikkeld.
Provincie:
Tag(s):