woensdag, 16. maart 2011 - 21:41

Emmen en Coevorden gaan in zee met havens

Coevorden/Emmen

De gemeenten Emmen en Coevorden gaan samen proberen bedrijvigheid
uit de Rotterdamse en Amsterdamse zeehavens naar Zuidoost-Drenthe te
halen. Hiervoor hebben ze tijdelijk een ‘kwartiermaker’ in de arm
genomen die goed thuis is in de wereld van de zeehavens en internationale transport en logistiek. Deze functionaris gaat contacten leggen met de autoriteiten en bedrijven in de havens. De doelstelling is eind dit jaar samenwerkingscontracten en vestigingsplannen van bedrijven te hebben.

De kwartiermaker is Rob Spierings. Hij is onafhankelijk adviseur op het gebied van maritieme logistiek en railtransport. Spierings heeft verschillende directieen managementfuncties in de Rotterdamse zeehaven vervuld. In Zuidoost- Drenthe heeft hij recent onder andere voor de Euroterminal Coevorden advieswerk verricht.

De aanstelling van Spierings komt voort uit het project ‘Dryport Emmen-
Coevorden’. Dit project is gericht op verbetering van de goederenstromen
vanuit de zeehavens Rotterdam en Amsterdam naar het Europese achterland. De havens kampen met ruimtegebrek, verkeersopstoppingen en te weinig capaciteit op het spoor en de vaarverbindingen. Met het vooruitzicht dat de containerstromen de komende jaren sterk zullen toenemen, dreigt dit probleem onaanvaardbare vormen aan te nemen. ‘Dryports’ in het achterland en het verschuiven van het vervoer over de weg naar de meer duurzamere vervoersvormen, zoals trein en schip, moeten hierin verbetering brengen.

Het dryport-idee is de containers direct vanaf de zeeschepen per trein of
binnenvaartschip naar logistieke regio’s in het achterland (dryports) te brengen en daar de verdere ver- en bewerking en distributie van de goederen te doen. Venlo is een geslaagd voorbeeld van zo’n dryport voor Rotterdam. Emmen en Coevorden willen deze functie gaan vervullen voor de goederenstromen richting Noord- en Oost-Europa.

Uit een in 2009 uitgevoerde haalbaarheidstudie is reeds gebleken dat Emmen en Coevorden goede mogelijkheden voor een dryport hebben. De sterke punten zijn de ruimte voor bedrijfsvestigingen, de terminal in Coevorden, waar zowel vrachtwagens, treinen en schepen hun goederen kunnen laden en lossen, de filevrije wegen en de goede weg- en spoorverbindingen met Duitsland.

Op de terminal in Coevorden komen en vertrekken momenteel goederentreinen van en naar Rotterdam (5 keer per week), Ludwigshafen (5 á 6 keer per week) en Stettin (3 keer per week). Ook zijn besprekingen gaande om de 2009 beëindigde treinverbindingen met de Amsterdamse haven weer in te stellen. Verder wordt bekeken of een satelietterminal op het grote bedrijvenpark van Emmen te realiseren valt, zodat de miljoenen tonnen aan ladingen die nu nog over de weg gaan, in de toekomst per trein verder kunnen worden vervoerd.

Belangrijk voor het dryport-concept van beide gemeenten is dat de capaciteit van de spoorlijn Zwolle-Coevorden-Emmen wordt verhoogd. Samen met de provincie en Prorail wordt naar oplossingen hiervoor gezocht.
Provincie:
Tag(s):