woensdag, 23. maart 2011 - 22:26

Emmen geeft geld aan chronisch zieken en gehandicapten

Emmen

Ongeveer 11.000 inwoners van de gemeente Emmen ontvangen in april een eenmalige bijdrage van € 55,- vanuit de regeling ‘Tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicapten’. Zij ontvangen deze bijdrage als
tegemoetkoming in de kosten die zij maken als gevolg van hun ziekte of
beperking.

Er moet aan twee criteria worden voldaan om in aanmerking te komen voor
deze tegemoetkoming. Ten eerste moet iemand in de gemeente Emmen wonen. Ten tweede moet hij of zij op de peildatum van 1 december 2010 een voorziening hebben in het kader van de WMO of een gehandicaptenparkeerkaart toegekend hebben gekregen. Inwoners die in aanmerking komen voor de bijdrage hebben inmiddels een brief ontvangen.
Provincie:
Tag(s):