woensdag, 7. september 2011 - 19:56

Emmen geeft groen licht voor nieuw dierenpark en theater

Emmen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen
stelt de gemeenteraad voor de gemeentelijke bijdrage van € 17 miljoen
definitief beschikbaar te stellen voor de realisatie van een nieuw dierenpark en theater in de stad.

De nieuwste versie van het bedrijfsplan van het dierenpark is volgens het door het college ingeschakelde adviesbureau UNO ambitieus en uniek, maar ook realistisch en haalbaar.

Het dierenpark is nog in onderhandeling met externe financiers, banken en
aannemers. Daarom stelt het college als voorwaarde voor de gemeentelijke bijdrage dat de externe financiering daadwerkelijk gerealiseerd wordt. De andere eis is dat de ambitie, zoals beschreven in het nieuwste bedrijfsplan, gehandhaafd blijft. Daarnaast stelt het college voor om over te gaan tot realisatie van het nieuwe theater.

De gemeenteraad neemt op 3 oktober een definitief besluit.

Volgens UNO en de door UNO ingeschakelde experts is het nieuwe plan
ambitieus en uniek, maar ook realistisch en haalbaar. Het voldoet nu aan de belangrijkste eisen die de gemeenteraad eraan stelde. Het college heeft dan ook het volste vertrouwen dat het nieuwe plan een goede toekomst biedt voor het dierenpark.

Volgens het college biedt het plan kansen voor Emmen en de regio. Het
toerisme zal een stevige impuls krijgen. Het bedrijfsplan is gebaseerd op een bezoekersaantal van gemiddeld 1,3 miljoen per jaar.

Dierenpark en theater zijn de sleutelprojekten in het grotere plan Atalanta.
Volgens de berekeningen levert Atalanta tijdens de bouw een tijdelijke impuls van 4.660 arbeidsjaren. Daarnaast zullen de plannen ook andere, nieuwe bedrijven aantrekken, wat ook weer de werkgelegenheid in de regio ten goede komt. De structurele toename van werkgelegenheid wordt berekend op 820 arbeidsplaatsen.

Met het besluit voor de bouw van een nieuw theater komt een einde aan een jarenlange discussie. Emmen krijgt een nieuw theater. Uniek aan het concept is de integratie van het nieuwe theater en de Wereld van
de Ontmoeting met het dierenpark. Het theater wordt door de gemeente
gerealiseerd en vervolgens verhuurd aan het nieuwe dierenpark die de
exploitatie op zich neemt. Het theaterconcept beperkt zich niet tot het theater zelf, maar strekt zich uit tot het gehele dierenpark.
De medewerkers van het theater, nu in dienst van de gemeente, komen in de toekomst in dienst van het dierenpark.
Provincie:
Tag(s):