woensdag, 14. september 2011 - 21:34

Emmen scherpt handhavingsbeleid Sociale Zaken aan

Emmen

De gemeente Emmen heeft het nieuwe meerjarenbeleidsplan Handhaving Sociale Zaken vastgesteld voor de periode 2012-2014. De kern van het plan is dat de handhaving verder wordt aangescherpt. Per 1 januari 2012 gaat het nieuwe handhavingsbeleid in.

Handhaving speelt een steeds grotere rol binnen Sociale Zaken. Waar eerder op dit gebied alleen aandacht was voor fraudebestrijding, krijgt handhaving nu ook steeds meer een rol in de beperking van instroom in de uitkering en het bevorderen van de uitstroom uit de uitkering. Het onrechtmatig gebruik (willen) maken van een bijstandsuitkering moet met handhaving dan ook tegen gegaan worden. Dit komt het maatschappelijk draagvlak voor de sociale zekerheid ten goede en voorkomt dat de
gemeente onnodig geld uitgeeft. Daarom gaat de gemeente Emmen de handhaving aanscherpen en degenen die zich niet aan de regels houden harder aanpakken. “Een uitkering is er immers voor diegene die er recht op heeft. Misbruik ondergraaft onze sociale zekerheid”, aldus wethouder Henk Jumelet.
Provincie:
Tag(s):