vrijdag, 14. januari 2011 - 23:33

Emmenaar ligt dwars bij bouw nieuw winkelcentrum

Emmen

Tegen de bouwvergunningen voor een nieuw winkelcentrum voor de Emmer woonwijk Emmerhout heeft één bewoner bezwaar gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit bezwaar ongegrond verklaard, waarop de bewoner naar de Rechtbank in Assen is gestapt. De Rechtbank heeft het beroep van de bewoner gegrond verklaard en hiermee de eerdere beslissing van B&W vernietigd. De afgegeven bouwvergunningen voor de ontwikkeling van het winkelcentrum blijven wel in stand.

De rechtbank noemt als reden voor de vernietiging van de uitspraak van B&W, dat gebruik gemaakt is van een onjuiste procedure en dat voor de vrijstelling van het bestemmingsplan een andere grondslag vereist is. De gemeente heeft, in overleg met de provincie, destijds gekozen voor een juridische procedure ex art 19 lid 2 WRO, waarin geen afzonderlijke “verklaring van geen bezwaar” door de provincie nodig was.

Zoals de rechtbank heeft opgedragen, zal de gemeente ook een nieuwe beslissing op het bezwaar voorbereiden, alsmede een nieuwe
juridische procedure. De projectontwikkelaar gaat in hoger beroep. De gemeente beraadt zich op verder te nemen stappen en zal daarover binnenkort nadere besluiten nemen.

Omdat de afgegeven bouwvergunningen voor het winkelcentrum wel in stand blijven, kan de bouw van het winkelcentrum, die op 20 oktober feestelijk van start is gegaan, doorgaan. De sloop van het winkelcentrum wordt verder volgens planning uitgevoerd. Deze wordt in februari afgerond. De grootscheepse bouwactiviteiten gaan vanaf medio maart door. De bouw van het middendeel van het winkelcentrum, waarin
de winkels en zo’n 80 woningen komen, is volgens planning in het eerste
kwartaal van 2012 klaar.

De bouwvergunning voor de sporthal is onherroepelijk; de bouw gaat dus
gewoon door, dit betekent dat de sporthal rond de zomer van dit jaar klaar is.

Het nieuwe centrum krijgt 6500 m2 bruto vloeroppervlak op straatniveau, met drie entrees die 's avonds afgesloten worden. Verder 10 rugzakwoningen en twee flats met in totaal 76 appartementen. Ten noorden en zuiden van de Houtwegen komen twee appartementgebouwen met elk 42 appartementen. Het
openbaar gebied wordt vernieuwd en de beide Houtwegen ter hoogte van het winkelcentrum worden 30-km zone.
Provincie:
Tag(s):