dinsdag, 12. juli 2011 - 21:45

Energieprestatie Drentse huurwoningen verbeterd

Regio

Woningcorporaties in Drenthe hebben de energieprestatie van hun woningvoorraad flink verbeterd in de afgelopen drie jaar. Het aandeel woningen met een energielabel A, B of C steeg in korte tijd van 29% tot 50%. Dat zijn ongeveer 11.000 huurwoningen sinds 2008. Slechts 9% van de corporatievoorraad in Drenthe valt nog onder de minder energiezuinige labels F en G (was 23%). Dat blijkt uit onderzoek van Invent, uitgevoerd in
opdracht van de provincie Drenthe.

In 2007-2008 maakte de provincie Drenthe prestatieafspraken over het energetisch verbeteren van de woningvoorraad met acht woningcorporaties: Actium, Domesta, Lefier ZuidoostDrenthe, Stichting Eelder Woningbouw, Woningstichting De Volmacht, Woonborg, Woonconcept en Woonservice. De corporaties leveren door hun inspanningen een belangrijke bijdrage aan de energie- en klimaatafspraken die koepelorganisatie Aedes en ook Noord-Nederland - vanuit het 100.000 woningenplan - met het Rijk hebben gemaakt.
Gedeputeerde Tanja Klip-Martin: ‘Ik ben erg blij met inspanningen van de corporaties.

Voor de komende tijd is het een uitdaging om de CO2-reductie, die nu nog varieert tussen de 3 en de 6%, verder terug te brengen. De doelstelling voor 2008-2013 is 10%. Voor corporaties is via SNN nog subsidie te krijgen. Noordelijk hebben momenteel al 13 corporaties projecten ingediend, gezamenlijk goed voor verbetering van bijna 3.500
huurwoningen. Met nog ruim 6 miljoen euro op de teller kunnen de komende paar jaren nog zeker 7.000 huurwoningen verbeterd worden door de corporaties.’ De gegevens over de ontwikkeling van de energielabels en de CO2-uitstoot worden voortaan jaarlijks aangeleverd. Ze gaan deel uitmaken van de Drentse Woningmarktberichten, die de
provincie ieder jaar met marktpartijen publiceert.
Provincie:
Tag(s):