vrijdag, 21. oktober 2011 - 21:22

Enschede betrekt burgers bij opstellen begroting

Enschede

De gemeenteraad van Enschede gaat de gemeentelijke begroting 2012-2015 in samenspraak met inwoners van de stad inrichten.

Daarvoor is een aparte website Koers053 gemaakt. Ook worden stellingen over de begroting aan het Enschede Panel voorgelegd en organiseert de gemeenteraad een Motiemarkt. Tijdens deze markt kunnen bewoners proberen hun ideeën te `slijten' aan raadsleden, zodat deze als motie in het raadsdebat behandeld worden.

De aanpak wordt beschreven in 'Nederland op weg naar de burgerbegroting', een nieuwe publicatie van Joop Hofman in de reeks over bouwstenen voor burgerparticipatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het is een aanpak die in andere landen zoals Brazilië, Australië, Duitsland, Engeland al veelvuldig wordt toegepast en die ertoe bijdraagt dat de gemeentebegroting meer gaat leven in de samenleving.

In die landen blijken de inwoners in groten getale mee te denken over de voorbereiding van de begroting.
Provincie:
Tag(s):