zaterdag, 5. maart 2011 - 10:05

Ernstige misstanden bij marine-onderdeel in Den Helder

Den Helder

Bij een marineonderdeel in Den Helder is sprake van zelfverrijking, diefstal, intimidatie en onderling wantrouwen. Dit schrijft de Volkskrant zaterdag op basis van een intern defensiedossier, dat in het bezit is van de krant.

Het gaat om CAMS Force Vision, waar defensiesoftware en maritieme wapensystemen worden ontwikkeld. Er zou bij deze IT-divisie misbruik worden gemaakt van dienstauto's en telefoons en er zouden computers en apparatuur zijn gestolen. Ook zou het personeel ongeoorloofd afwezig zijn en zijn er volgens de krant sterke aanwijzingen dat het hoge management zichzelf verrijkt en tenonrechte bonussen en aanblijfpremies opstrijkt.

Met klokkenluiders en personen die zich verzetten tegen deze bedrijfscultuur zou hard worden afgerekend. Zo zou men negen getuigen het leven zuur maken. Beloofd was dat hun getuigenis anoniem zou blijven, maar inmiddels staan de getuigen bij CAMS Force Vision bekend als 'informanten', 'dissidenten' en 'verraders'.

CAMS Force Vision maakt deel uit van de Defensie Materieel Organsiatie (DMO). Begin februari bleek dat bij een andere DMO-afdeling, op de Frederikskazerne in Den Haag, eveneens ernstige integriteitsschendingen waren vastgesteld.
De integriteitsschendingen zijn door minister Hillen niet aan de Tweede Kamer gemeld, terwijl zijn departement er wel van op de hoogte was.

Volgende week willen de PvdA en de SP in debat hierover met de minister.
Zij willen weten waarom hij de integriteitsschendingen in Den Helder niet aan de Tweede Kamer heeft gemeld. Ook willen zij de garantie dat de klokkenluiders bij DMO en de medewerkers die tegenover de onderzoekscommissie hebben getuigd, worden beschermd.
Provincie:
Tag(s):