dinsdag, 22. maart 2011 - 17:48

EU-subsidie voor havens Lage Weide en Leidsche Rijn Park

Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders stelt €2,8 miljoen Europese subsidie beschikbaar voor het uitdiepen van de havens in Lage Weide en voor de eerste aanlegfase van de Parkpergola in het Leidsche Rijn Park.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) financiert projecten die het leefklimaat in regio's en steden aantrekkelijker maken en het economisch vestigingsklimaat verbeteren.

Impuls voor bereikbaarheid en milieu
Voor het uitdiepen van de havens in Lage Weide is € 2 miljoen beschikbaar. Daardoor krijgen ook grotere schepen vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal toegang tot de havens, wat het bedrijvengebied revitaliseert, de distributiefunctie versterkt en de economie een impuls geeft. Het schept bovendien nieuwe mogelijheden voor vervoer over water, waardoor de CO2 uitstoot kan verminderen. De CO2 uitstoot per ton vervoerde lading van schepen is lager dan die van vrachtwagens.

Aantrekkelijk leefklimaat
Met de bijdrage uit het EFRO van € 800.000 en een gemeentelijke investering van € 2 miljoen is het mogelijk de eerste aanlegfase van de Parkpergola te realiseren. De pergola omsluit de lommerrijke Binnenhof van het Leidsche Rijn Park als een open, transparante rand die begroeid is. De pergola is zes meter hoog en zal uiteindelijk 3,5 km lang worden. De honingraadstructuur biedt volop ruimte aan flora (varens, sedum en muurplanten) en fauna (kleine dieren, vogels en vleermuizen). Het ontwerp versterkt het ecologische karakter en de unieke identiteit van het Leidsche Rijn Park, met 300 hectare één van de grootste stadsparken van Nederland. De pergola, gemaakt van elementen van hoogwaardig beton, is zeer innovatief en is nooit eerder in Europa gebouwd.

Regionale samenwerking
De toegekende Europese bijdrage is afkomstig uit het 'Kansen voor West' programma. Daarin bundelen de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hun krachten met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland om de Randstad terug te krijgen in de top vijf van Europese regio's.
Provincie:
Tag(s):