dinsdag, 15. maart 2011 - 20:32

EU wil stresstest voor kerncentrales

Den Haag/Brussel

De kerncentrales in de Europese Unie worden onderworpen aan een stresstest. Dat hebben de EU-landen dinsdag in Brussel besloten.

‘Aanleiding voor de test zijn de ernstige problemen met een aantal kernreactoren in Japan als gevolg van de zware aardbeving en daaropvolgende tsunami van afgelopen week’, meldt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie dinsdag.

Stresstest
Er zijn geen aanwijzingen dat kerncentrales in Europa onveilig zijn. De stresstest moet bepalen of een kerncentrale bestand is tegen zeer extreme situaties, zoals een combinatie van onwaarschijnlijke maar niet onmogelijke gebeurtenissen.

’Als de bevindingen uit Japan en de uitkomsten van de test dat, in het geval van Nederland nodig mochten maken, zullen er direct maatregelen worden genomen,’ aldus minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Verhagen dinsdag.

Overleg over standaarden en procedures
De Europese energiebedrijven en toezichthouders hebben de stresstest verwelkomd. Deskundigen voeren de komende tijd overleg over de standaarden en procedures die bij de test worden gehanteerd.

Ook buurlanden van de EU uitgenodigd
De test zal plaatsvinden op vrijwilige basis en binnen de kaders van de bestaande nationale wetgeving. Ook buurlanden van de Europese Unie, zoals Zwitserland, Rusland en Turkije, worden uitgenodigd hun kerncentrales te laten testen.

Kerncentrale Borssele
De enige kerncentrale in Nederland voor de opwekking van elektriciteit, in het Zeeuwse Borssele, wordt al elke tien jaar aan de laatste stand van de techniek aangepast. Dit jaar is daarvoor de wettelijk voorgeschreven evaluatie.

Strenge veiligheidseisen
De ervaringen in Japan zullen ook worden meegenomen in de veiligheidseisen die aan een vergunning voor een nieuw in Nederland te bouwen kerncentrale worden gesteld. Minister Verhagen schreef in februari een brief aan de Tweede Kamer waarin staat aan welke strenge eisen een nieuwe centrale moet voldoen. De specifieke technische eisen moeten nog worden ingevuld.

Veiligheidssystemen
De belangrijkste gebouwen en veiligheidssystemen van de kerncentrale in Borssele zijn ontworpen om bestand te zijn tegen een aardbeving met een kracht van 5,2 op de schaal van Richter.

De waarde van 5,2 is gebaseerd op langjarige metingen van het KNMI en is de zwaarste waargenomen aardbeving in die omgeving, verhoogd met een veiligheidsfactor. Bij een dergelijke aardbeving kan de centrale veilig worden uitgezet en afgekoeld.

Borssele buiten het aardbevingsactief gebied
Borssele ligt buiten het aardbevingsactieve gebied in Nederland. In 1687 zou er in de omgeving van Goes (ongeveer 20 km van Borssele) een aardbeving geweest zijn van 3.1 op de schaal van Richter.

’Borssele veilig bij overstroming’
De kerncentrale is ook bestand tegen een overstroming waarbij het water een hoogte van 7,3 meter boven NAP bereikt. Deze hoogte doet zich volgens berekeningen eens in de miljoen jaar voor. De hoogst gemeten waterstand ooit gemeten is 4,55 meter boven NAP, tijdens de watersnoodramp van 1953.

Duitsland
Duitsland heeft per direct 7 kerncentrales die dateren van voor 1980 laten stilleggen. Dit heeft Bondskanselier Angela Merkel dinsdag bekendgemaakt. Duitsland wil eerst weten of de veiligheid voor deze 7 kerncentrales nog wel in orde is en totdat daar meer over bekend is worden deze centrales niet meer gebruikt.
Provincie:
Tag(s):