donderdag, 15. december 2011 - 12:17

€142,5 miljoen voor bereikbaarheid Flevoland

Den Haag

De komende jaren zal de overheid fors geïnvesteerd in de uitbreiding van de wegcapaciteit van de A1, A6 en A9 in de noordelijke Randstad.

Op het spoor zullen capaciteit en kwaliteit worden verbeterd en de frequentie verhoogd. Vandaag tekende minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het Tracébesluit spoorverbinding Flevolijn. En met de bestuurders van de provincie Flevoland en de gemeente Almere sloot zij een convenant over de binnenstedelijke stedelijke bereikbaarheid van Almere. Gezamenlijk brachten de drie partners de hiervoor benodigde €142,5 miljoen bijeen.

Organische ontwikkeling
De uitvoering en financiering van het maatregelenpakket van €142,5 miljoen wordt gekoppeld aan de woningbouwlocaties Almere Poort en Hout, waar nu al wordt gebouwd. Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere dragen ieder 1/3 van de kosten. Het gaat om twee fietsonderdoorgangen (A6 en Hogering), uitbreiding van de Waterlandseweg en een deeltraject van de Hogering, ontsluitingsmaatregelen in Almere Hout en maatregelen waardoor de beschikbare infrastructuur beter wordt benut. Op deze wijze wordt stap voor stap, aansluitend op de behoefte aan woningbouw en mobiliteit, gewerkt aan de organische ontwikkeling van de regio.

Meer treinen
Het Tracébesluit spoorverbinding Flevolijn is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor. Het besluit omvat een pakket maatregelen die de capaciteit en kwaliteit op het spoor verder verbeteren en de frequentie verhogen. Zo kunnen er in plaats van de huidige 8 straks (in 2016) 12 treinen per uur tussen Amsterdam en Almere rijden. Met de maatregelen is zo’n 260 miljoen euro gemoeid.
Provincie:
Tag(s):