woensdag, 29. juni 2011 - 14:38

Europees akkoord over informatie pleger zedenmisdrijf kinderen

Den Haag

Staatssecretaris Teeven is verheugd over het akkoord dat de lidstaten van de Europese Unie woensdag hebben bereikt over de richtlijn ter bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen.

‘Het gaat erom te voorkomen dat iemand die is veroordeeld voor een zedenmisdrijf — vrijwillig of professioneel — met kinderen kan gaan werken. Daarvoor is het van belang dat informatie over veroordelingen ook over de grens heen wordt uitgewisseld. De richtlijn maakt dat mogelijk. Het is een belangrijk resultaat’, aldus Teeven.

De staatssecretaris heeft zich in de afgelopen periode sterk gemaakt voor deze regeling. Zo heeft hij vanaf januari van dit jaar op Europees niveau gepleit voor een gezamenlijke aanpak om de uitwisseling van informatie te verbeteren. Ook werd tijdens de onderhandelingen over de richtlijn een Nederlands compromisvoorstel door de lidstaten overgenomen.

Robert M.
Aanleiding voor de Nederlandse inzet was de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M., die in december aan het licht kwam. Deze zaak maakte duidelijk dat verbetering van de informatie uitwisseling tussen de lidstaten over veroordeelden voor zedenzaken noodzakelijk was.
Provincie:
Tag(s):