dinsdag, 15. november 2011 - 13:27

Ex-werknemer Holland Casino mag boek over casino uitgeven

Den Haag

Het gerechtshof in Den Haag heeft op 15 november 2011 in hoger beroep uitspraak gedaan in een zaak die door Holland Casino was aangespannen tegen een ex-werknemer.

Deze werknemer had bij de beëindiging van het dienstverband een geheimhoudingsbeding ondertekend. Uit Facebook-berichten zou echter blijken dat hij een boek over Holland Casino aan het schrijven is.

Het hof heeft de vordering van Holland Casino om al voor de publicatie de ex-werknemer te verbieden om in zijn boek met het geheimhoudingsbeding strijdige mededelingen over Holland Casino te doen, afgewezen op de grond dat de vrijheid van meningsuiting zich daartegen verzet. Ook de tweede vordering van Holland Casino om inzage te krijgen in het manuscript of de drukproef van het boek is door het hof afgewezen, omdat gedwongen inzage eveneens zou leiden tot een aantasting van de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast is dit in strijd met het grondrecht op privé-leven van de schrijver die zelf mag beslissen of hij een niet-gepubliceerd manuscript aan een ander wil laten zien.

De tweede vordering in deze zaak was eerder aan de rechtbank voorgelegd. Ook in eerste aanleg was deze vordering afgewezen.
Provincie:
Tag(s):