vrijdag, 30. september 2011 - 16:37

Export kinderbijslag en kindgebonden budget aan banden

Den Haag

Het kabinet stopt de export van kinderbijslag en kindgebonden budget naar landen buiten de Europese Unie. Vanaf uiterlijk 2014 komen alleen nog ouders met kinderen die in Nederland of de Europese Unie wonen in aanmerking voor deze toeslagen.

De ministerraad heeft daarmee vrijdag ingestemd op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee geeft het kabinet uitvoering aan een afspraak uit het regeerakkoord. Voor deze wijziging moeten de bilaterale sociale zekerheidsverdragen met een aantal landen worden aangepast.

Voor zeven landen gaat het kabinet de export van kinderbijslag en kindgebonden budget op 1 juli 2012 stopzetten. Verdragen met die landen waren nog niet geratificeerd, maar werden voorlopig toegepast. Het gaat om Brazilië, Costa Rica, Gambia, Mali, Mexico, Bolivia en Botswana.

De meeste kinderbijslag en kindgebonden budget buiten de Europese Unie gaat naar Marokko, Turkije, Egypte, de Verenigde Staten en Suriname. Het stopzetten van de export van deze toeslagen leidt tot een besparing in 2014 van 3 miljoen euro en in 2015 en 2016 van jaarlijks 6 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):