donderdag, 17. maart 2011 - 21:41

Extra container voor plastic in Assen

Assen

In de wijk Assen Oost krijgen 400 huishoudens de mogelijkheid om een extra container aan te vragen voor hun kunststof afval. Het gaat om een proef die komend voorjaar van start gaat. De gemeente wil aan de hand van de proef te weten komen of een extra container bijdraagt aan een hoger aanbod van kunststof-afval.

Vorig jaar is de gemeente gestart met de aparte inzameling van kunststof afval. Uit onderzoek blijkt dat er nog veel Assenaren zijn die hun plastic niet apart aanbieden maar gewoon in de grijze bak deponeren. Dat heeft een aantal oorzaken. Sommige mensen – met name in flats - vinden dat de gemeente het kunststof afval vaker moet ophalen. Anderen willen graag een extra container voor hun plastic afval.

De gemeente doet er alles aan om de hoeveelheid ingezamelde kunststof (plastic) omhoog te krijgen. Betere scheiding is niet alleen beter voor mens en milieu, het scheelt ook nog eens in de kosten voor afvalverwerking. Die worden rechtstreeks doorberekend in de tarieven.

Voor de mensen die in flats wonen haalt de gemeente het plasticafval inmiddels twee keer per maand op in plaats van maar één keer. Verder wil de gemeente de mensen die graag een extra container willen tegemoet komen. Daarom start dit voorjaar een proef in Assen Oost. In deze wijk krijgen vierhonderd bewoners van laagbouw-woningen de mogelijkheid om een extra container aan te vragen voor hun plastic afval. Verder wil de gemeente meer aandacht besteden aan voorlichting. Want uit onderzoek blijkt dat er nog veel mensen zijn die niet weten wat ze bij het kunststofafval moeten voegen en wat niet.

Voor dat de proef van start gaat zal overleg worden gevoerd met de bewonersorganisatie. Het beschikbaarstellen van de vierhonderd extra containers gaat 10.000 Euro kosten.
Provincie:
Tag(s):