dinsdag, 4. januari 2011 - 11:32

Extra controle leerplicht na kerstvakantie

Den Haag

Tijdens de eerste schooldag hebben leerplichtambtenaren negen Haagse basisscholen bezocht om steekproefsgewijs te controleren op luxe verzuim.

Leerlingen die op de eerste schooldag na de kerstvakantie zonder bericht afwezig bleken, zijn thuis bezocht. In totaal bleken 16 kinderen afwezig zonder bericht. Nog eens 13 kinderen werden niet thuis aangetroffen na ziekmelding.

De komende periode krijgen de ouders van deze leerlingen een oproep voor een met gesprek de leerplichtambtenaar. Bij ongeoorloofd verzuim wordt proces-verbaal opgemaakt. Justitie bepaalt vervolgens de straf. In het geval van luxeverzuim is dit meestal een boete voor de ouders. Deze boete kan oplopen als luxeverzuim al eerder is voorgekomen binnen een gezin.
Provincie:
Tag(s):