vrijdag, 9. september 2011 - 21:45

Extra kansen voor starters in Assen

Assen

De gemeente Assen wil starters op de huizenmarkt kansen blijven bieden. De gemeenteraad heeft daarom € 1 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de VROM Starterslening. Dat is goed voor starters en de woningmarkt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat één nieuwe starter gemiddeld drie verhuizingen op gang kan brengen.

De startersregeling is primair bedoeld om starters op de koopwoningmarkt te helpen, maar heeft ook een positieve bijwerking. Een studente van de Hanzehogeschool Groningen heeft in opdracht van de gemeente Assen onderzoek gedaan naar de effecten van de regeling op de woningmarkt. Hieruit blijkt dat elke starterslening 3 verhuisbewegingen in Assen op gang kan brengen. Conclusie is dan ook dat de regeling een positief effect heeft op de doorstroming op de woningmarkt.

Een starterslening dicht het gat tussen het bedrag dat maximaal kan worden geleend en het bedrag dat nodig is voor aankoop van de woning. Tot 2010 werd slechts in beperkte mate gebruik gemaakt van de startersregeling. Om die reden werden de voorwaarden voor een Starterslening per 1 januari 2010 verruimd. De regeling werd opengesteld voor niet-Assenaren, het koopbedrag werd verhoogd naar € 200.000,- en de maximale hoogte van een starterslening werd verhoogd naar € 40.000,-. Daarna groeide de belangstelling voor de startersleningen dusdanig dat het beschikbaar gestelde budget snel uitgeput raakte. Sinds september 2010 kon de gemeente geen nieuwe aanvragen meer in behandeling nemen.

Nu de raad extra ruimte voor de Startersregeling beschikbaar heeft gesteld, kan de gemeente weer aanvragen voor een starterslening honoreren en ongeveer 33 starters helpen om een woning te kopen. Dit zal naar verwachting uiteindelijk ongeveer 100 extra verhuisbewegingen in Assen in gang zetten.
Provincie:
Tag(s):