maandag, 2. mei 2011 - 17:18

Extra maatregelen herdenking Dam na overleg met NCTb

Amsterdam

Ook dit jaar neemt de gemeente Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen in verband met de Nationale Herdenking op de Dam en het 5 meiconcert op de Amstel ter viering van Bevrijdingsdag 2011. Dit heeft de gemeente maandag bekendgemaakt.

‘De Nationale Herdenking is door het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) aangemerkt als ‘nationaal evenement'. De veiligheidsmaatregelen zijn daarom in nauw overleg met de NCTb opgesteld’, meldt de gemeente.

Noodverordening
Op 4 en 5 mei is een noodverordening van kracht en wordt een veiligheidsgebied ingesteld. De maatregelen zijn er op gericht om de Nationale Herdenking en het Bevrijdingsconcert veilig, waardig en ongestoord te kunnen laten verlopen.

Burgemeester Van der Laan heeft tot deze maatregelen besloten, waarbij het open karakter van de herdenking op de Dam en het 5 meiconcert nadrukkelijk behouden blijft. Bij deze maatregelen zijn de leerpunten uit de evaluatie van de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag 2010 betrokken.

Speciale dranghekken
Dit jaar wordt gebruik gemaakt van de speciale zogenaamde liberty-hekken die veiliger zijn bij grote mensenmassa's, en EHBO'ers op de Dam zullen als zodanig herkenbaar aanwezig zijn. Wederom wordt gebruik gemaakt van een noodverordening waarmee de politie op 4 en 5 mei extra bevoegdheden heeft. Als daartoe naar het oordeel van de politie aanleiding bestaat, dan kan de politie personen uit de veiligheidsgebieden verwijderen.

Veiligheidsgebied 4 mei - Nationale Herdenking
De extra maatregelen gelden op 4 mei voor de Dam en enkele omliggende straten van 16.00 tot 21.00 uur. Ook is het van 19.30 tot 21.00 uur verboden om op een balkon, loggia of het dak te zijn dat direct uitzicht geeft op het monument op de Dam. Ramen en deuren moeten gesloten blijven, zoals altijd tijdens deze herdenking.

Het veiligheidsgebied betreft: de Mozes en Aäronstraat, de Eggertstraat vanaf nummer 5 tot aan de Dam, een gedeelte van de Dam voor het Paleis, de erecouloir over de Dam en het gebied rondom het Nationaal Monument. Ook de Hermietenstraat, het Beurspoortje en het Rokin (oneven zijde) tot de Nadorststeeg behoren tot het veiligheidsgebied. Het veiligheidsgebied is een door hekken afgezet gebied. Het verbod geldt niet voor genodigden en voor leden van de organisatie.

Veiligheidsgebied 5 meiconcert
De extra maatregelen op 5 mei van 18.00 tot 24.00 uur gelden voor het gebied rond het concert, zowel op het water als langs de kant. Op de percelen Amstel 97 t/m Amstel 135a t/m 141f is het tussen 20.00 en 21.15 uur verboden om zich op een balkon, loggia of dak te bevinden en/of in bedoelde percelen ramen open te laten staan.

Het veiligheidsgebied is door hekken afgezet vanaf de Amstel 97, hoek Nieuwe Prinsengracht (oneven zijde) langs de Amstel en de Nieuwe Prinsengracht t/m nummer 9 tot aan de Korte Amstelstraat, de Magere Brug en het water tussen de Magere Brug en de Amstelsluizen.

Veiligheidsgebied Stopera
Ook is er een veiligheidsgebied bij de Stopera aan de Amstelzijde ingesteld. Dit gebied is met hekken afgezet tussen de Blauwbrug en de Zwanenburgwal (tot aan Spinozamonument), de Stopera en het Waterlooplein/hoek Blauwbrug, inclusief de aanlegsteiger in de Amstel tegenover de ingang van de Stopera.

Personen die in dit gebied wonen, of hier op bezoek gaan, worden onder begeleiding van de politie van en naar de woning gebracht.
Provincie:
Tag(s):