woensdag, 25. mei 2011 - 14:37

Extra maatregelen toezicht zwemverbod Almeerderstrand en Zilverstrand

Almere

De gemeente Almere plaatst grote waarschuwingsborden bij alle toegangswegen naar het Almeerder- en het Zilverstrand en gaat extra surveilleren met toezichthouders. Dit heeft de gemeente Almere woensdag laten weten.

Ook is assistentie gevraagd van staatsbosbeheer om mensen te wijzen op het zwemverbod en dit serieus te nemen. Deze maatregelen zijn aanvullend op de borden die de provincie al om de 100 meter heeft geplaatst bij het Almeerderstrand en Zilverstrand.

Zwemverbod om giftige blauwalg
Alle maatregelen zijn bedoeld om het zwemverbod in verband met blauwalg duidelijk te maken. Onderzoek van rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat in het water een erg giftige vorm van Blauwalg voorkomt.

Kinderen
Het gaat hier om een algensoort die schadelijk is voor mensen. Hoe schadelijk is afhankelijk van de hoeveelheid die iemand binnenkrijgt in relatie tot zijn of haar lichaamsgewicht. Kinderen zijn er daarom veel gevoeliger voor dan volwassenen.

Er vindt uitgebreid onderzoek plaats om vast te stellen wat de oorzaak en omvang van de blauwalg is. Op basis van dit onderzoek worden er indien nodig nadere maatregelen getroffen.
Provincie:
Tag(s):