woensdag, 21. december 2011 - 13:17

Extra natuurcompensatie Flevoland voor verbreding A6

Lelystad

Op verzoek van Rijkswaterstaat gaat de provincie Flevoland 7,5 hectare extra natuur aanleggen als compensatie voor de verbreding van de A6.

De provincie heeft al een contract met Rijkswaterstaat over het compenseren van 133 hectare natuur voor verbreding van de A6. Door de verbreding van deze snelweg gaat een stuk Natura2000 natuur bij de Oostvaardersplassen verloren.

Rijkswaterstaat is verplicht die natuur in de directe omgeving te compenseren. Die compensatie vindt plaats in het plangebied van het OostvaardersWold. Door een kleine wijziging van het tracé van de A6 blijkt dat 7,5 hectare extra natuurcompensatie nodig is.

Daarom heeft Rijkswaterstaat aan de provincie gevraagd of dat ook in het OostvaardersWold kan worden gecompenseerd. Het college van GS heeft daarmee ingestemd. Rijkswaterstaat betaalt de provincie 1,4 miljoen euro voor de realisatie van dit stukje compensatienatuur.
Provincie:
Tag(s):