donderdag, 31. maart 2011 - 10:40

Extra personeel voor politie Drenthe

Assen

De minister van Veiligheid en Justitie heeft de verdeling van het politiebudget over het land opnieuw vastgesteld voor de periode tot 2015. Dit leidt tot verschuivingen in budget en sterkte bij de verschillende politiekorpsen. Het korps Drenthe krijgt er 9,1 miljoen euro en er 86 extra medewerk(st)ers bij.

Uit de cijfers die de minister vorige week bekend maakte, bleek al dat er in Noord Nederland sprake zou kunnen zijn van correcties door het bestaande samenwerkingsverband Shared Service Centrum Noord. Voor Drenthe betekende dit een sprong van een daling van 34 naar de stijging van 86 nieuwe mensen.

In het nieuwe politiebestel gaan de politiekorpsen Groningen, Fryslân en Drenthe samen verder als eenheid Noord Nederland. Als totale eenheid krijgt het noorden er de komende jaren € 20,6 miljoen bij. In totaal heeft het noorden recht op 123 extra krachten. Daarnaast heeft de minister besloten om vanaf 2011 de huidige en nieuwe aspiranten centraal te gaan betalen.

Het korps is verheugd en ziet zich gestimuleerd in de voortdurende drive om de politiezorg in de regio op een zo hoog mogelijk niveau te houden.
Provincie:
Tag(s):