maandag, 31. oktober 2011 - 11:59

Extra, preventieve maatregelen Westfriesgasthuis vanwege MRSA-bacterie

Hoorn

In het Westfriesgasthuis is vorige week bij drie patiënten - alle drie kamergenoten op de afdeling longziekten - de MRSA-bacterie aangetroffen.

Dat leidde conform het landelijk protocol tot maatregelen zoals het geïsoleerd verplegen van deze patiënten, een opnamestop voor de afdeling longziekten en het onderzoeken van andere patiënten en verplegend personeel die in contact zijn geweest met de drie MRSA-besmette patiënten.

Uit vervolgonderzoek is nu gebleken dat een verpleegkundige, die ook op andere afdelingen heeft gewerkt, besmet is met de MRSA-bacterie.
Het ziekenhuis heeft daarom besloten tot extra, preventieve maatregelen. Zo worden medewerkers en patiënten die in contact zijn geweest met de MRSA-besmette medewerker onderzocht op de aanwezigheid van de MRSA-bacterie. Daarom geldt na de opnamestop voor de afdeling longziekten nu ook een opnamestop voor de afdelingen chirurgie en orthopedie; patiënten voor wie dit gevolgen heeft, worden persoonlijk ingelicht. Tot slot gelden aangescherpte hygiënemaatregelen en een beperkte bezoekregeling voor de betreffende afdelingen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is op de hoogte van de genomen maatregelen.

MRSA
De Methicilline Restistente Staphylococcus Aureus, kortweg de MRSA, is een stafylokok. Stafylokokken zijn bacteriën die veel voorkomen bij gezonde mensen, zonder dat zij daar last van hebben. De MRSA is een bijzondere stafylokok want hij is ongevoelig (resistent) voor behandeling met de meeste antibiotica. In Nederland komt de MRSA regelmatig voor. Mensen kunnen MRSA bij zich dragen zonder ziek te zijn. De bacteriën zitten vooral op de huid en in de neus van de ‘dragers’, maar kunnen ook in de keel, darmen en urine voorkomen.

Het MRSA-dragerschap is meestal van tijdelijke aard, men raakt de bacterie meestal ook weer vanzelf kwijt. MRSA kan infecties veroorzaken, zoals een steenpuist. In zeldzame gevallen kan een bloedvergiftiging, botinfectie of longontsteking ontstaan. Iedereen kan drager worden van MRSA. Voor gezonde mensen is het risico klein om er klachten van te krijgen. MRSA gedijt goed in een omgeving waar bepaalde soorten antibiotica worden gebruikt zoals in een zieken- of verpleeghuis.

Omdat MRSA ongevoelig is voor de meeste antibiotica, kan MRSA zich juist daar gemakkelijk handhaven en verspreiden. Bovendien zijn patiënten in zieken- of verpleeghuizen vaak gevoeliger voor infecties door bijvoorbeeld chronische ziekte, medicijngebruik of verwondingen. De MRSA is een heel andere bacterie dan de resistente Klebsiella die recent in een Nederlands ziekenhuis is aangetroffen.
Provincie:
Tag(s):