zaterdag, 15. januari 2011 - 17:59

F16 inspecteert dijken in Noord-Limburg

Een F-16 van de Koninklijke Luchtmacht heeft op vrijdagmiddag 14 januari een vlucht uitgevoerd boven Noord- en Midden-Limburg.

Waterschap Peel en Maasvallei had hiervoor een verzoek ingebracht in de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Dijkwachten en medewerkers van het waterschap controleren de dijken door dagelijkse inspecties. Het waterschap heeft het verzoek bij de Veiligheidsregio ingediend, omdat observaties vanuit de lucht aanvullende informatie kunnen opleveren.

Tijdens de vlucht zijn met het zogeheten Recce Lite-systeem opnames gemaakt van een deel van de dijken langs de Noord-Limburgse Maas. Het waterschap heeft de opnames vandaag geanalyseerd. De dijken in Noord- en Midden-Limburg zijn stabiel. De vlucht is een illustratie van de intense samenwerking tussen de overheden en andere partijen in deze Veiligheidsregio.

De Luchtmacht beschikt over een verkenningssysteem, Recce Lite, dat onder de F16 hangt. Dit systeem wordt ook ingezet in Afghanistan waar Defensie nog met vier F-16's aanwezig is. De F16’s worden in Afghanistan dagelijks ingezet met RecceLite bij onder andere het verkennen van routes en het opsporen van bermbommen. Het systeem is uitermate geschikt om grote gebieden in kaart te brengen.

Het uitvoeren van steunverzoeken van andere ministeries, zoals het assisteren bij de brand in Moerdijk of de ondersteuning van de Nationale Reserve behoort tot de nationale taken van Defensie. Met de F16’s wordt ook een andere nationale taak uitgevoerd. Twee F-16's staan 24 uur per dag 7 dagen per week paraat voor het beveiligen van het Nederlandse luchtruim.
Provincie:
Tag(s):