vrijdag, 5. augustus 2011 - 16:53

FC Twente kan 13 augustus spelen in de Grolsch Veste

Enschede

FC Twente kan op zaterdag 13 augustus de eerste thuiswedstrijd van de competitie spelen in de Grolsch Veste waar op 7 juli een deel van de in aanbouw zijnde nieuwe overkapping plotseling instortte. Dit meldt de gemeente Enschede vrijdag.

Hoeveel supporters de wedstrijd kunnen bijwonen wordt volgende week bekend. In het stadion kunnen in ieder geval 20.000 supporters worden ontvangen.

Vanwege opsporingsonderzoek door het Openbaar Ministerie en de Arbeidsinspectie volgend op het ongeval op 7 juli was de bouwplaats een plaats delict.

Een uitgebreid bouwkundig onderzoek van de korte zijde kan daardoor pas volgende week plaatsvinden. Als uit controles blijkt dat de eerste ring aan de Oostzijde veilig gebruikt kan worden, wordt de capaciteit van het stadion op termijn verhoogd tot 24.000.

De algehele constructie van het stadion is op verzoek van FC Twente door ABT, een onafhankelijk bureau, onderzocht. Vastgesteld is dat het gebouw (de tribunes, verblijfsruimtes, daken, etc.) buiten de bouwplaats geheel voldoet aan de geldende veiligheidseisen.

Na het ongeval op 7 juli wordt op de bouwplaats door verschillende instanties onderzoek verricht. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de toedracht en richt zich op de vraag of er zich strafbare feiten hebben voorgedaan.

De Arbeidsinspectie richt zich vooral op de oorzaak van het ongeluk en de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet. Vanwege deze onderzoeken was de bouwplaats sinds het ongeluk een plaats delict, wat inhield dat er geen onbevoegden op de bouwplaats werden toegelaten. Te verwachten is dat de status van plaats delict op korte termijn door het OM wordt opgeheven.

Voor de demontage, het verwijderen van de losse delen, is door de gemeente een omgevingsvergunning (onderdeel slopen) afgegeven. Deze werkzaamheden zijn de afgelopen weken onder toezicht van het OM en de Arbeidsinspectie uitgevoerd en worden naar verwachting zondagavond 7 augustus afgerond.

Naar de (beton)constructies aan de Oostzijde wordt nader onderzoek ingesteld. Dit is nodig om te kunnen bepalen of de constructie eventueel heeft geleden onder de instorting en geschikt is om te worden afgebouwd.

Pas wanneer daar meer duidelijkheid over bestaat kan in overleg tussen FC Twente, gemeente Enschede, politie en brandweer worden bepaald of en wanneer (delen van) de tribunes aan de Oostzijde beschikbaar komen voor het publiek.

Volgende week vinden inspecties plaats van de eerste ring aan de Oostzijde. Uit dit onderzoek moet blijken of er op 13 augustus meer dan de genoemde 20.000 mensen in het stadion kunnen worden toegelaten. De gemeente ziet erop toe of dit onderzoek deugdelijk en zorgvuldig wordt uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):